دات نت نیوک

آتش نشانی

 

مسئول آتش نشانی

نام و نام خانوادگی: علی قاسمی
تحصیلات: کارشناسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید)
تاریخ تولد: 1356

شرح وظایف واحد ایمنی و آتش نشانی :

  • حضور به موقع در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق
  • استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

عملکرد واحد ایمنی و آتش نشانی :

ردیف موضوع تعداد
1 اطفاء حریق طبقات ساختمانی 62
2 اطفاء حریق کنتورهای برق در سطح شهر 14
3 اطفاء حریق پایه برق فشار قوی جاده کانال 3
4 اطفاء حریق خودرو 4
5 عملیات امداد به خودروهای واژگونی 8
6 عملیات و نجات رانندگان گرفتار شده پشت فرمان 6
7 تعداد فوت شدگان 5
8 تعداد مصدومین 1