دات نت نیوک

آرامستان

آرامستان

مسئول آرامستان

نام و نام خانوادگی: هاشم مرفاوی
تاریخ تولد: 1347

شرح وظایف واحد آرامستان:

  • ثبت اطلاعات و تحويل مدارك متوفی
  • ارائه گواهي فوت و جواز دفن از پزشك قانونی يا بيمارستان
  • پرداخت قبوض مربوطه
  • دريافت فرم تعهدنامه، برگه تغسيل، تدفين و برگه آمبولانس

عملکرد واحد آرامستان:

  • پیگیری جهت احداث سرویس های بهداشتی
  • پیگیری جهت تعمیرات اساسی سردخانه اموات
  • هرس درختان و پابیل بولوار داخل آرامستان
  • کفسابی کامل گلزار شهداء
رديف تعداد کل متوفیات درآمد سرد خانه (ریال) درآمد آرامستان(ریال) در آمد بهشت سید سجاد(ریال)
1 214 نفر 25/840/000 203/210/000 299/050/000