دات نت نیوک

اداری مالی و سرمایه گذاری

مدیریت اداری مالی و مسئول واحد سرمایه گذاری

مدیریت اداری مالی و مسئول واحد سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی: بشیر یابری محمد
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
تاریخ تولد: 1350

شرح وظایف اداری مالی:

 •  تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات رؤسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های آن ها
 •  نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب
 •  نظارت بر کلیه ی هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحد ها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها بر اساس قوانین جاری
 •  نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها قانون استخدام کشوری، آئین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن

شرح وظایف سرمایه گذاری:

 •  تهیه بسته حاوي طرحها و پروژه های مورد سرمایه گذاری همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و فنی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار
 •  اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و رفع موانع اداری براي تسریع در اجراي طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی و پیگیری کلیه تعهداتی که شهرداری مطابق با قرارداد به عهده گرفته است
 •  ایجاد زمینه و بستر مناسب براي ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و پیشنهاد اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری
 •  فراهم آوردن شرایط برابر براي ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری

 عملکرد اداری مالی:

 •  پیگیری و مکاتبه با استانداری جهت تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای پیمانی به قراردادی
 •  پیگیری و اصلاح چارت سازمانی جدید شهرداری از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای استان
 •  فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت مراجعین در راستای طرح تکریم ارباب رجوع
 •  معرفی پرسنل جهت آموزش های مورد نیاز در خصوص رشته شغلی مربوطه
 •  پیگیری جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور کارگران شهرداری در راستای تعدیل نیروهای انسانی
 •  هماهنگی در خصوص تقدیر و تشکر از فرزندان ممتاز پرسنل
 •  تهیه و تنظیم لوایح ارسالی به شورای اسلامی شهر

شرح عملکرد واحد سرمایه گذاری:

 •  برگزاری کمیسیون عالی سرمایه گذاری با حضور نماینده استانداری
 •  دعوت از سرمایه گذاران کشور ترکیه جهت سرمایه گذاری در شهر
 •  انجام تشریفات قانونی و برگزاری مناقصه عمومی مجتمع تجاری به بخش خصوصی
 •  واگذاری پارک ساحلی شهرداری بندر امام خمینی(ره) به بخش خصوصی
 •  واگذاری مجتمع تجاری فرهنگی خلیج فارس به بخش خصوصی
 •  فراهم سازي بستر لازم جهت مشاركت سرمايه گذاران و واگذاری فرهنگسرا به بخش خصوصی