دات نت نیوک

انبار و اموال

مسئول اموال

مسئول اموال

نام و نام خانوادگی: بهنام کاشانی
تحصیلات: کاردانی حسابداری مالی
سال تولد: 1353
مسئول انبار

مسئول انبار

نام و نام خانوادگی: کمال شریعت
سال تولد: 1340

شرح وظایف انبار و اموال:

 •  اقدام به حفظ و نگهداری اموال شهرداری و تهیه و تنظیم فرم های مختلف و دفاتر اموال
 •  اقدام به تحویل اثاثیه منقول شهرداری
 •  صورت برداری و بر چسب زدن بر روی اثاثیه و اموال منقول و کنترل در نحوه استفاده وسائل و قطعات ماشین آلات و لوازمی که جنبه سرمایه ای دارند
 •  ایجاد اعمال سیستم کارتکس در کلیه انبارهای شهرداری به منظور استفاده صحیح در امر وسائل و قطعات یدکی ماشین آلات

 عملکرد واحد انبار :

 • صدور رسید انبار بیش از 600 فقره
 • صدور حواله انبار بیش از 600 فقره
 •  تحویل کالا به واحدهای مختلف شهرداری
 • تحویل کالاهای خریداری شده از واحد کارپردازی و ثبت کارتکس های موجود
 • کنترل انبارهای واقع در اماکن و واحدهای تابعه

عملکرد واحد اموال:

 •  الصاق برچسب اموال جهت 235 قلم کالای خریداری شده و ثبت در دفاتر به منظور تحویل به واحدهای درخواست کننده
 • بازبینی و نظارت بر کلیه اموال شهرداری
 • تحویل و تحول اموال منقول و غیر منقول با پیمانکار بخش خصوصی