دات نت نیوک

برق و تاسیسات

برق و تأسیسات

مسئول واحد برق و تأسیسات

نام و نام خانوادگی: کرامت اله اردکانی
تاریخ تولد: 1347

شرح وظایف واحد برق و تأُسیسات:

  • تامين روشنايی پاركها و ميادين
  • تعمير و نگهداری تابلوی برق و تلمبه خانه ها
  • تعميرات برق ساختمان ها و اماکن شهرداری

عملکرد واحد برق و تأسیسات:

عملیات تأمین، تجهیز و نگهداری

 

-        تعمیر و تعویض پایه چراغ: 148 عدد

-        تعویض لامپ و چراغ: 334 عدد

-        کابل کشی: 3210 متر طول

-        حفاری جدید: 700 متر طول

-        لوله گذاری پلی اتیلن: 700 متر طول

-        اورهال پایه های تلسکوپی روشنایی پایه بلند: 16 عدد