دات نت نیوک

حقوقی

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

نام و نام خانوادگی: توفیق مقدم
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق (گرایش حقوق خصوصی)
تاریخ تولد: 1356

شرح وظایف امور حقوقی:

  • تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی و تقدیم آن به مرجع صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم
  • ابلاغ اوراق قضایی شامل: احضاریه، وقت رسیدگی، رویت نظریه کارشناس، اعتراض به نظریه کارشناس، اجراییه
  •  عزیمت با کارشناسان رسمی منتخب دادگاه جهت اجرای دستور کارشناسی، رؤیت نظریه کارشناس و در صورت نیاز اعتراض به نظریه کارشناس
  • بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه شهرداری
  • بررسی، شرکت و پاسخ در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شهرداری

شرح وظایف امور حقوقی- املاک:


بررسی امور ثبتی املاک
مکاتبه و جمع آوری مدارک مورد نیاز در مورد زمین های قناصی
ارسال لایحه به شورای محترم اسلامی شهر جهت اخذ مجوز واگذاری
تهیه و تنظیم سند انتقال و ارسال به کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک
حضور در دفترخانه های رسمی سطح شهر جهت امضا سند انتقال زمین های قناصی به نام متقاضیان
مراجعه به اداره مسکن و شهرسازی بندرامام خمینی(ره) و اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر و پیگیری وضعیت املاک شهرداری

شرح وظایف امور حقوقی و قراردادها:


تهیه و تنظیم استعلام و اسناد مزایده ها و مناقصه ها
هماهنگی برای برگزاری جلسه کمیسیون معاملات عالی شهرداری
تهیه و تنظیم قراردادهای مزایده و مناقصه ها با برنده مشخص شده از سوی کمیسیون معاملات عالی شهرداری
تهیه، تنظیم و ابلاغ 25% افزایش یا کاهش موضوع قرارداد
تهیه، تنظیم و ابلاغ متن افزایش یا کاهش مدت قرارداد

عملکرد واحد امور حقوقی، قراردادها و املاک:

امور حقوقی:

شکایت حقوقی و کیفری
دادنامه له شهرداری صادر گردیده دادنامه علیه شهرداری صادر گردیده در حال رسیدگی
14 فقره/ چهارده 16 فقره/ شانزده 11 فقره/ یازده

قراردادها:

آمار قراردادهای منعقده
73 فقره/ هفتاد و سه

املاک:

املاک
31 فقره/ سی و یک