دات نت نیوک

حمل و نقل و ترافیک

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

مسئول حمل و نقل و ترافیک :

نام و نام خانوادگی: قاسم رضائیان
تاریخ تولد: 1351

شرح وظایف واحد حمل و نقل و ترافیک:

 • نظارت بر طرحها و اصلاحات هندسي معابر، ميادين وتقاطع ها
 • نظارت بر نصب علائم و تجهيزات ترافيكی
 • جانمايي پل هاي عابر پياده ، پاركينگ ها و ...
 • نصب علائم و تجهيزات ترافيكی
 • جمع آوری علائم و تجهيزات فرسوده

عملکرد واحد حمل و نقل و ترافیک :

 • تنظیم لیست تأییدیه رانندگان دارای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی
 • تعویض و تعمیر چراغ های راهنمایی تقاطع امام حسین(ع)، تقاطع معلم
 • خط کشی عابر پیاده، معابر، بولوارهای آیت اله خامنه ای و آیت اله طالقانی به طول حدود 100 کیلومتر
 •  نصب ایستگاه و سایبان اتوبوس
 • نصب تابلو LED سرعتکاه و عابر پیاده
 • نصب تابلوهای نامگذاری کوچه ها و خیابان های سطح شهر
 • نصب سرعت گیر
 • انجام اقدامات ترافیکی مربوط به احداث تقاطع بهار