دات نت نیوک

خدمات در شهر

دسته بندی

نام:

:آدرس

خدمات در شهر » هتل
  نوع مکان: هتل
نام آدرس مدیریت تلفن
فروشگاه قدس کوی شهید رجایی (فاز 3)- بولوار حافظ 52221291- 09166512742
هایپر مارکت میرزایی بولوار بهار- روبروی مجتمع فرهنگی- تفریحی خلیج فارس 52234580
سوپر مارکت برادران عامری خ امام خمینی(ره)- روبروی پارک شهر 52223692
سوپر مارکت صالحی زاده خ امام خمینی(ره)- بازار شهرداری
پخش مواد غذایی مرکزی خ امام خمینی(ره)- روبروی پارک شهر خلفیان 09166513944- 09161514334
فروشگاه بزرگ شهر خ امام خمینی(ره)- روبروی پارک شهر رضایی 52220773- 09371785848
رستوران هزار و یک شب بولوار آیت اله طالقانی- روبروی پایانه مسافر بری آزادای 52237195- 52237194- 52237193
رستوران امپراطور بولوار آیت اله خامنه ای- روبروی ایران خودرو کاویان 52237025- 52227026- 09163505315- 09122234418
رستوران نیلوفر بولوار آیت اله خامنه ای- روبروی هتل دولفین سید شرف موسوی
رستوران اهورا ساختمان سینما ساحل عساکره رئیسی 52229252
فست فود فردوس بولوار آیت اله طالقانی- روبروی مجتمع فرهنگی- تفریحی خلیج فارس 522247078- 09377770157
پخش مواد غذایی منصوری بولوار آیت اله خامنه ای- روبروی کتابخانه عمومی شهر ( اندرزگو ) حاج محمود منصوری 52224834- 09169992600- 09169992700- 09169992800
پخش مواد غذایی معرفی بولوار آیت اله خامنه ای- روبروی کتابخانه عمومی شهر ( اندرزگو ) حاج معرفی 52225824- 52227565- 09169160344
هتل نخل بولوار تربیت بدنی- روبروی اداره ورزش و جوانان عیسی نژاد 52221971- 52223626- 09191260810
رستوران تخت جمشید خیابان آیت اله طالقانی- روبروی پایانه مسافر بری آزادای 52234995
هتل مروارید بولوار آیت اله خامنه ای- روبروی سازمان تأمین اجتماعی درویشی 52221195
هتل دولفین بولوار آیت اله خامنه ای- بازار شهید صدوقی امیر مطوری 52229050- 52227076- 09193029564
هتل بندر تأسیسات بندری 52226002- 52226001