دات نت نیوک

خدمات در شهر

دسته بندی

نام:

:آدرس

خدمات در شهر » دفاتر پیش خوان پست
  نوع مکان: دفاتر پیش خوان پست
نام آدرس مدیریت تلفن
رستم خواه خ آیت اله سعیدی- جنب پارک نخلستان
پلیس+10 بازار شهرداری- روبروی اداره کار 52231700 و 52231600
دفتر پیش خوان عساکره بولوار شهید جهان آراء 52236007- 52236006- 52236005
دفتر پیش خوان خدمات دولت (نجم الدین سادات) بازار شهرداری- روبروی بستنی سنتی بروجرد 52225322 و 52237220
دفتر رضایی بولوار نواب صفوی- روبروی داروخانه دکتر شفیع