دات نت نیوک

سرمایه گذاری

 عنوانتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
خلاصه پیش امکان سنجی فنی- اقتصادی1395/05/1966.42 KBدانلود292
فرم ثبت ایده1395/05/1978.69 KBدانلود260
نحوه ارائه پیشنهاد به دفتر سرمایه گذاری1395/06/21117.04 KBدانلود221