دات نت نیوک

سرمایه گذاری

 عنوانتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
خلاصه پیش امکان سنجی فنی- اقتصادی1395/05/1966.42 KBدانلود247
فرم ثبت ایده1395/05/1978.69 KBدانلود205
نحوه ارائه پیشنهاد به دفتر سرمایه گذاری1395/06/21117.04 KBدانلود176