دات نت نیوک

رسیدگی به شکایات

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

مسئول رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی: اسفندیار فتاحی
تحصیلات: کاردانی اقتصاد
تاریخ تولد: 1344

شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات:

  • بررسی شکایات واصله مردمی طبق ضوابط و مقررات
  •  ارجاع شکایات به واحدهای مرتبط و پیگیری تا حصول نتیجه
  •  بررسی و رسیدگی به شکایات تلفنی مردمی

عملکرد واحد رسیدگی به شکایات

  •  بررسی شکایات واصله مردمی و انجام تحقیقات به منظور حل مشکل و رسیدگی به موارد مطرح شده طبق ضوابط و مقررات
  •  ارجاع شکایات به واحدهای مرتبط و پیگیری تا حصول نتیجه