دات نت نیوک

شهرسازی

مسئول واحد شهرسازی

مسئول واحد شهرسازی

نام و نام خانوادگی: محمد علی فروتن زاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا (گرایش برنامه ریزی شهری)
تاریخ تولد: 1348

شرح وظایف واحد شهرسازی :

  • برنامه ریزی شهری
  • صدور پروانه ساختمان
  • پاسخ استعلام بانک/ دفترخانه و ثبت اسناد
  • تفکیک قطعات تجاری و مسکونی
  • صدور پایان کار

عملکرد واحد شهرسازی: