دات نت نیوک

معرفی شهردار

محمد علی فروتن زاد:

شهردار بندر امام خمینی - علی فروتن زاد
  • متولد: 1350
  • تحصیلات: کارشناسی جغرافیای انسانی- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  • سوابق علمی:
  •  پست الکترونیک: mayor@bandaremamkhomeini.ir