دات نت نیوک

مکان های گردشگری

اماکن گردشگری » فواصل دریایی بندرامام خمینی(ره) با بنادر عربی حوزه
  

فواصل دریایی بندر امام خمینی(ره) با بنادر عربی حوزه خلیج فارس

مبدأ بندر مقصد مساحت (مایل)
بندر امام خمینی(ره) ام القصر ( عراق ) 185
بندر امام خمینی(ره) کویت 185
بندر امام خمینی(ره) دمام ( عربستان ) 275
بندر امام خمینی(ره) بحرین 298
بندر امام خمینی(ره) دوحه ( قطر ) 405
بندر امام خمینی(ره) دبی ( امارات ) 505
بندر امام خمینی(ره) شارجه ( امارات ) 510
بندر امام خمینی(ره) جبل علی ( امارات ) 522
بندر امام خمینی(ره) غجیره ( امارات ) 622
بندر امام خمینی(ره) مسقط ( عمان ) 775