دات نت نیوک

مکان های گردشگری

اماکن گردشگری » فرآیند انعقاد قرارداد سرمایه گذاری
  

فرآیند انعقاد قرارداد سرمایه گذاری

  • بازدید سرمایه گذار از بندر و ارسال تقاضای سرمایه گذاری
  • تکمیل فرم های تقاضای سرمایه گذاری و ارائه مستندات لازم ( شامل اساسنامه و آگهی تغییرات شرکت و آخرین گزارش مالی شرکت
  • بررسی تقاضا و تصویب آن در کمیته بازاریابی و سرمایه گذاری بنادر استان
  • تهیه گزارش توجیهی توسط سرمایه گذار و ارائه به بندر
  • بررسی و اصلاح طرح در بندر و ارسال مستندات به سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز انعقاد قرارداد
  • تصویب طرح توسط معاونت امور بندری و مناطق ویژه سازمان و صدور مجوز انعقاد قرارداد
  • تنظیم، امضاء و مبادله قرارداد