دات نت نیوک

چشم انداز

 

اهداف کلان شهرداری عبارتند از:


  • بهبود عبور و مرور و تقویت حمل و نقل؛
  • تعادل و توازن بین مناطق شهری از نظر برخورداری از خدمات و تامین رفاه، امنیت و سلامت شهروندان؛
  • توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات شهری؛
  • حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری؛
  • ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، طراحی مهندسی فرهنگی شهر و تقویت مشارکت شهروندان؛
  • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهر الکترونیک؛
  • توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده؛
  • همساز نمودن شهرسازی و معماری براساس شرایط اقلیمی و فرهنگی شهر در جهت ارائه مدل هویت شهری؛
  • شناسائی، امکان سنجی و ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت کارآمد منابع مالی و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی.


براساس محورهای یاد شده، طرح برنامه ریزی راهبردی پنج ساله در قالب چشم انداز بیست ساله و بر اساس تعاریف دستورالعمل سازمان محترم شهرداری ها و دهیاری های کل کشور تهیه و تدوین می گردد.