دات نت نیوک

کارخانه آسفالت


مسئول کارخانه آسفالت

نام و نام خانوادگی: عباس بندری
تحصیلات:
تاریخ تولد:

شرح وظایف واحد کارخانه آسفالت:

-         تولید آسفالت

-         نگهداری و تعمیر تجهیزات کارخانه

 

عملکرد واحد کارخانه آسفالت:

 • تولید آسفالت به میزان 11665 تن
 • راه اندازی سایت سیمان کارخانه آسفالت
 • راه اندازی سیستم توزین کامپیوتری و راه اندازی مکانیزم تولید اتوماتیک کارخانه
 • نصب سایبان جهت کمپرسور هوا، مشعل درایر و مشعل اویل هیتر
 • نصب کنتور آب کارخانه
 • نصب ضربه گیر زیر شاسی کمپرسور هوا
 • نصب و تعمیر دستگاه حرارت سنج
 • نصب پمپ آب جهت غبار گیر
 • نصب کنتور گازوئیل
 • ساماندهی محوطه کارخانه
 • ساماندهی اتاق برق اصلی کارخانه
 • تعمیر و تنظیم کلیه گیج های حرارت روغن و مصالح گرم
 • تعمیر پمپ اویل هیتر
 • باز کردن اسکرو گرده جهت انتقال گرده های مازاد به حوضچه ها و ایجاد کانال انتقال
 • تعویض کلیه تورین های سرند
 • تعویض الکترو مشعل درایر همراه با تسمه های مربوطه