دات نت نیوک

کشتارگاه

مسئول کشتارگاه

مسئول کشتارگاه

نام و نام خانوادگی: علیرضا شیرعلی
تاریخ تولد: 1348

شرح وظایف واحد کشتارگاه

 • نظارت بر کنترل سالن ها ، خط کشتار و سایر تجهیزات از قبیل تهویه و روشنایی موجود در کشتارگاه و حصول اطمینان از تنظیم و عملکرد مناسب آنها
 • نظارت و کنترل روزانه و مستمر کشتارگاه و ساماندهی وضعیت موجود و تلاش در جهت رفع نواقص اعم از بهداشتی، سرمایشی، گرمایشی، رنگ آمیزی و ...
 • نظارت بر کنترل بر جلوگیری از ورود جانواران و حشرات موذی به سالن ها با استفاده از روش های مناسب
 • نظارت بر کنترل بر شستشو و ضد عفونی نمودن روزانه سالن ها و خط کشتارگاه و تأمین مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده مناسب
 • نظارت بر کنترل بر سم پاشی دوره ای محوطه کشتارگاه

عملکرد واحد کشتارگاه:

 • کشتار روزانه دام کوچک و بزرگ
 • ذبح اسلامي و جمع آوري اجزاي حرام و سوزاندن در لاشه سوز
 • حمل روزانه گوشت توسط خودروی سردخانه دار
 • نگهداری گوشت در سردخانه بالای صفر درجه
 • چاپ ليبل و نصب و مهر جهت اعتماد مصرف كننده از كشتار بهداشتي
 • جمع آوری اجزای حرام
 • تخلیه سپتیک ها و لایه روبی تا دریا
 • بازرسی قبل و بعد از کشتار توسط بازرس دامپزشکی
 • احداث فنداسيون جهت نصب دستگاه تصفيه فاضلاب
 • تعمیر و نگهداری از دستگاه ها و تجهیزات موجود