دات نت نیوک

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100

معاون اداری مالی و دبیر کمیسیون ماده 100

نام و نام خانوادگی: رحیم فارسی
تحصیلات: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
تاریخ تولد: 1349

شرح وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 100:

  •  تشکیل پرونده جهت طرح در کمیسیون ماده صد
  •  دعوت از اعضای کمیسیون بدوی و انشاء جرایم تخلف ساختمانی
  •  ابلاغ رأی به مالکان ساختمان
  •  تحویل اعتراضات به آراء صادره و تشکیل پرونده جهت طرح در کمیسیون تجدید نظر
  •  دعوت از اعضای کمیسیون تجدیدنظر و تنظیم صورتجلسه
  •  ابلاغ رأی تجدید نظر به مالکان

عملکرد دبیر خانه کمیسیون ماده 100:

  •  برگزاری 7 جلسه کمیسیون بدوی و طرح در مجموع 253 پرونده
  •  برگزاری 3 جلسه کمیسیون تجدید نظر و طرح در مجموع 42 پرونده