دات نت نیوک

انبار و اموال

   
 

کمال شریعت

مسئول واحد انبار

متولد:1340

 

مرتضی زنگنه

مسئول واحد اموال

سال تولد:1366

تحصیلات: کاردان حسابداری

 

شرح وظایف انبار و اموال


 

-        اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

-        اقدام به تحويل گرفتن اموال خريداري شده و تحويل آنها به افراد درخواست كننده پس از صدور قبض انبار.

-        نگهداري حساب كليه اموال منقول شهرداري و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر اموال و يا نرم افزارهاي مربوطه بر اساس آيين  نامه هاي مصوب .

-        اقدام لازم در نگهداري و حفظ اموال شهرداري با همكاري واحدهاي ذيربط .

-        صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.

-        اقدام در طبقه بندي اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .

-        صورت برداري از اموال فرسوده و غير قابل استفاده به منظور فروش با رعايت قوانينو مقررات مربوطه ضمن هماهنگي با انبار و اموال مركزي و تحويل يك نسخه از صورت جلسه تحويلي به حسابداري منطقه جهت كسر از حسابهاي انتظامي اموال.

-        انجام الصاق برچسب بر روي اموال شهرداري و ثبت در دفاتر اموال با ذكر شماره و صدور قبض انبار.

-        اقدام در خصوص انبار گرداني در پايان سال به منظور مشخص نمودن وضعيت اموال موجود در انبار اعم از كسري، اضافي و نهايتاً پيگيري براي حل آنها.

-        تهيه و تنظيم سيستم كد گذاري جهت دسترسي سريعتر به كالاها و امضاء و مهر بارنامه يا صدور و رسيد انبار.

-        مغايرت گيري با سيستم اموال در راستاي يكسان نمودن ثبت و كسر اقلام اموالي و نهايتأ يكسان بودن تعداد اموال در منطقه با  سيستم اموال و انبار.


عملکرد واحد انبار-     کالاهای وارده به انبار بیش از 80 هزار فقره

-     کالاهای صادره از انبار بیش از 80 هزار فقره

-     موجودی انبار 3350

-     تحویل کالاهای خریداری شده از واحد کارپردازی

-     کنترل انبارهای واقع در اماکن و واحدهای تابعه


عملکرد واحد اموال-   الصاق برچسب اموال جهت 53 قلم کالای خریداری شده و ثبت در دفاتر به منظور تحویلبه واحدهای درخواست کننده.

-   بازبینی و نظارت بر کلیه اموال شهرداری و کنترل سالانه.

-   تحویل و تحول اموال واحدهای فضای سبز،کارپردازی، حقوقی و املاک، معماری و شهرسازی، معاون عمران و شهرسازی، موتوری، تاکسیرانی و روابط عمومی به مسئولین جدید طبق دستور.