دات نت نیوک

آرامستان

هاشم مرفاوی

مسئول واحد آرامستان

سال تولد: 1347


شرح وظایف واحد آرامستان


-       ثبت اطلاعات و تحویل مدارک متوفی.

-       ارائه گواهی فوت و جواز دفن از پزشک قانونی یا بیمارستان.

-       پرداخت قبوض مربوطه.

-       دریافت فرم تعهدنامه، برگه تغسیل، تدفین و برگه آمبولانس.

 

عملکرد واحد آرامستان


-        تعداد کل متوفی 204 نفر.

-        کف پوش جایگاه نماز میت به متراژ 445 متر.

-        نصب آب سردکن در محوطه آرامستان- 3 مورد.

-        گرفتن پیمانکار جهت حصار کشی اطراف آرامستان و احداث یه عدد اتاق نگهبان در ضلع شمالی .

-   همکاری با حوزه قضایی و نیروی انتظامی جهت انتقال اجساد مجهوال الهویه به پزشک قانونی استان.

-   همکاری با سازمان کمیته امداد و بهزیستی جهت دفن میت تحت پوشش آن سازمان .

-   همکاری با بنیاد شهید جهت دفن والدین محترم شهدا در قطعه بنیاد شهید .

-   همکاری با گارد و اداره بندر جهت انتقال اجساد ملوان های خارجی از لنگرگاه بندر به این سردخانه .

-   همکاری با اورژانس جاده ای و آتش نشانی جهت انتقال اجساد سوخته و تصادفی به سردخانه