دات نت نیوک

بایگانی

غلام بیگدلی

مسئول واحد بایگانی

 

شرح وظایف واحد بایگانی

 

-        جمع آوری و ثبت نامه های اداری و طبقه بندی کردن نامه ها بر اساس عنوان نامه و کد آن، پس از ثبت در دفتر اندیکاتور.

-        بایگانی نامه ها بر حسب کدبندی صورت گرفته.

-        حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست بر اساس روش تعیین شده.

-        پیوست کردن سوابق مربوط به نامه هایا دیگر موارد، مطابق دستور به پرونده های مربوطه.