دات نت نیوک

بایگانی

احمد علوان صیداوی

مسئول واحد کارگزینی

متولد:1350


شرح وظایف واحد بایگانی

 

-        جمع آوری و ثبت نامه های اداری و طبقه بندی کردن نامه ها بر اساس عنوان نامه و کد آن، پس از ثبت در دفتر اندیکاتور.

-        بایگانی نامه ها بر حسب کدبندی صورت گرفته.

-        حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست بر اساس روش تعیین شده.

-        پیوست کردن سوابق مربوط به نامه هایا دیگر موارد، مطابق دستور به پرونده های مربوطه.

 

عملکرد واحد بایگانی


-        بایگانی نامه های دبیرخانه 950 مورد.

-        تحویل و تحول پرونده های مورد نیاز واحدها 850 مورد.

-        راکد پروند های کارگزینی بازنشستگان و فوتی 10 مورد.

-        ثبت دفتر کلاسمان نامه ها ارجاعی از دبیرخانه 950 مورد.

-        ارجاع سوابق نامه درخواستی به واحدها و معاونت و شهردار محترم 550 مورد.

-        اسکن پرونده های ساختمانی و تشکیل پرونده های جدید   900 مورد.