دات نت نیوک

اجراییات

 

حسن سهام پور

          مسئول واحد اجرائیات

    سال تولد:1360

میزان تحصیلات:فوق لیسانس جغرافیای شهری   


شرح وظایف واحد اجرائیات

 

-        بستر سازی و تسهیل امور مرتبط با پلیس ساختمان و کمیسیون ماده 100 شهرداری به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی.

-        ایجاد هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در موضوع اجرائیات ساختمانی.

-        ارائه گزارش و آمار مستمر به مدیریت جهت پیشگیری و رفع تخلفات شهری.

-        پیگیری امور مربوط به رفع سد معابر در مراکز خرید.

 

 

 

عملکرد واحد اجرائیات


-        رفع آثار تصرف از اراضی دولتی در حاشیه های شهر.

-        تشکیل پرونده کیفری در خصوص تصرفات اراضی دولتی و طرح در دادگاه با اعلام شکایت رسمی اداره مسکن و شهرسازی .

-        رسیدگی به شکایت های رسیده به واحد اجرائیات در خصوص تخلف شهری،حفاری و ایجاد مزاحمت برای همسایگان .

-        سرکشی و معاینه از محل و بازدید در سطح شهر .

-        جلوگیری از حفاری های غیر مجاز .

-        پیگیری تماس تلفنی شهروندان .

-        جمع آوری مصالح ساختمان رها شده بصورت هفتگی- 200 مورد.

-        دادن اخطار کتبی به شهروندان، ادارات، نهادهای سازمانی که اصول شهرسازی را رعایت نمی کنند .

-        جلوگیری از ساخت و ساز بدون پروانه در سطح شهر توسط پلیس ساختمان .

-        جلوگیری از ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه و تراکم توسط پلیس ساختمان 244 مورد.

 

 

عملکرد واحد بازار و سد معبر اجرائیات

-       جمع آوری و ساماندهی بازار شهید صدوقی هر روز به صورت مکرر.

-      ساماندهی بازار ماهی فروشان به طور مستمر.

-     تنظیم بازار به نحو مطلوب و جلوگیری از  ورود وانت بارها به بازار .

-     جمع آوری گاری های سطح بازار و ساماندهی آن.

-     جمع آوری سمساران بازار در چند نوبت و مدیریت آن.

-     پاکسازی ترمینال شهید صدوقی و جمع آوری بساط فروشان.

-     ساماندهی جاده سایت و به عقب بردن تمام بساط فروشان.

-     جلوگیری از سر و صدا و اخذ حکم قضایی جهت کسبه های مزاحم.

-     هدایت وانت بارها به پارکینگ شهرداری.

-     رسیدگی به شکایت مغازه داران.

-     اخذ تعهدات متعدد از بساط فروشان و برگرداندن اجناس آن ها.

-     هماهنگی با کلیه نیروهای اجرائیات جهت آماده کردن بازارچه میوه و تربار.