دات نت نیوک

فضای سبز

 

پوریا غضنفری

مسئول فضای سبز

سال تولد: 1362

تحصیلات: کارشناسی ارشد کشاورزی (بیوتکنولوژی)


شرح وظایف واحد فضای سبز

 


 

-        حفظ ونگهداری و توسعه سرانه فضای سبز

-        درختکاری، کاشت نهال، گل کاری و کاشت چمن بذری

-        هرس، پابیل و اصلاح درختان

-        کنترل و نظارت بر تداوم روشنایی پارک ها و فضای سبز

 

عملکرد واحد فضای سبز

-        پابیل بولوارها و آماده سازی زمین جهت کاشت و گلکاری

-        اجرای هرس و فرم دهی کنوکارپوس به وسیله دستگاه

-        اجرای عملیات تسطیح خاک و کاشت نهال

-        اجرای عملیات چمن زنی پارک ها و حاشیه های فضای سبز

-        تعمیر و اجرای لوله گذاری  فضای سبز سطح شهر

-        کاشت نهال در منطق مختلف شهر

-        اهداء نهال روز درختکاری 200 اصله

-        اهداء نهال به شهروندان 5000 اصله

-        اهداء نهال به مدارس

-        رسیدگی به امور شهروندان و ادارات

-        احداث پارک های حجت 5- پردیس غربی 2- حجت 3 و 1