دات نت نیوک

حمل و نقل و ترافیک

قاسم رضائیان

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

سال تولد: 1350شرح وظایف واحد حمل و نقل و ترافیک


 - بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی.

- ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روش های موجود و پیش بینی برنامه های آتی.

- شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه و انتقال نظرات شهرداری جهت بهره برداری صحیح از معابر و سیستم های حمل و نقل و تعیین خطوط ارتباطی منطقی و پیش بینی ضوابط و تعرفه های قابل اجرا.

- نظارت بر برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر.

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور حمل و نقل و ترافیک.

- نظارت بر طرح ها و اصلاحات هندسی معابر، میادین و تقاطع ها.

- نظارت بر نصب علائم و تجهیزات ترافیکی.

- نصب علائم و تجهیزات ترافیکی.

 عملکرد واحد حمل و نقل و ترافیک

-        جمع آوری تالبوهای فرسوده در سطح شهر.

-        نصب تابلوهای عابر پیاده.

-        تعویض معکوس شمار(چراغهای راهنمایی)- 8 دستگاه.

-        تعمیر و تعویض ماژور(چراغ راهنمایی)- 30 عدد.

-        معرفی خودروهای سنگین پارک شده در سطح شهر.

-        نصب چشم گربه ایی و ایمن سازی- 75 عدد.

-        بررسی و تایید پرونده رانندگان تاکسی و وانت بارها- 80 پرونده.

-        تعمیر و تعویض صندلی ایستگاه.

-        احداث سرعت گیر(آسفالت)  و نصب چشم گربه ای 6 بلوک.

-        تعویض تابلو علائم راهنمایی و رانندگی در بلوار رهبری تعداد 30 عدد.

-        اجرای سرعت گیر (آسفالتی) در کوی شهید دستغیب 2 بلوک.

-        اجرای سرعت گیر (آسفالتی)فاز یک 2 بلوک.

-        عبور بار ترافیکی 6 مورد.

-        همکاری با واحدهای زیر سازی امانی- فضای سبز- روابط عمومی

-        شرکت در جلسات ترافیک شهرستان.