دات نت نیوک

کارگزینی

 

 

احمد صیداوی

مسئول واحد کارگزینی

سال تولد: 1350

تحصیلات: 

شرح وظایف واحد کارگزینی

-       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

-       انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.

-       انجام امور بايگاني پرسنلي.

-       انجام امور مربوط به تسويه حساب مرخصي سالانه و همچنين تسويه حساب در زمان ترك كار و يا تغيير محل خدمت كاركنان.

-       رسيدگي به درخواست ضمانت بانكي كاركنان برابر دستورالعمل هاي مربوطه.

-       تهيه گزارش آمار پرسنلي مورد درخواست مسئولين ذيربط.

-       پيشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان.

-       نظارت و ارايه گزارش از مرخصي ، اضافه كار، ماموريت و حضور و غياب كاركنان.

-       برنامه ريزي لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در كارگزيني.


عملکرد واحد کارگزینی-        اخذ گروههای تشویقی و استحقاقی پرسنل رسمی و پیمانی در موعد مقرر.

-        اخذ فوق العاده ویژه کارشناسان رسمی و پیمانی.

-        اجرای احکام حقوقی سال 1397 کارکنان رسمی و پیمانی.

-        پیگیری مابه التفاوت تبدیل وضعیت کارکنان رسمی جامانده از سال 1389.

-        راه اندازی سامانه حساب سازان پارسیان در سطح استان.