دات نت نیوک

کشتارگاه

علیرضا شیرعلی

مسئول کشتارگاه

سال تولد: 1348


شرح وظایف واحد کشتارگاه

-        نظارت بر کنترل سالن ها، خط کشتار و سایر تجهیزات از قبیل تهویه و روشنایی موجود در کشتارگاه و حصول اطمینان از تنظیم و عملکرد مناسب آن ها

-        نظارت و کنترل روزانه و مستمر کشتارگاه و ساماندهی وضعیت موجود و تلاش در جهت رفع نواقص اعم از بهداشتی، سرمایشی، گرمایشی، رنگ آمیزی و ...

-        نظارت و کنترل بر جلوگیری از ورود جانوران و حشرات موذی به سالن ها با استفاده از روش های مناسب

-        نظارت و کنترل بر سم پاشی دوره ای محوطه کشتارگاه

-        نظارت و کنترل بر شستشو و ضد عفونی نمودن روزانه سالن ها و خط کشتارگاه و همچنین تامین مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده مناسب

 

عملکرد واحد کشتارگاه


- کشتار روزانه دام کوچک و بزرگ

- بازرسی قبل و بعد از کشتار توسط بازرس دامپزشکی

- ذبح اسلامی و جمع آوری اجزای دام و سوزاندن در لاشه سوز

- تخلیه سپتیک ها و لایروبی تا دریا

- چاپ لیبل و نصب و مهر جهت اعتماد مصرف کننده از کشتار بهداشتی

- تعمیر و راه اندازی سردخانه

- جمع آوری پسماند کشتار در پاکت زباله و تخلیه آن

- نظافت محوطه کشتارگاه

- تعمیر و سرویس کاری ژنراتور برق

- نصب و تعمیر حشره کش های داخل سالن کشتارگاه