دات نت نیوک

مالی

  سعید عقیلی

    مسئول امور مالی

  متولد: 1356

          تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری


شرح وظایف واحد مالی


-        نظارت برکلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها .

-        نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها .

-        تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها .

-        اقدام لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها   و اسناد هزینه .

-        نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت   بر نحوه عملکرد آنها.

-        همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم واصلاح بودجه، با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ودستورالعملهای صادره و ارایه آن به مراجع ذیربط .

-        شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی است .

-       اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و. . .

-        اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات وآئین‌نامه‌هاودستورالعملهای مالی .

 

 

 عملکرد واحد مالی


تهيه گزارش ماهيانه تراز درآمد و هزينه به صورت ريز و ارائه به شوراي اسلامي شهر.

تهيه اطلاعات درخصوص مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخگويي روزانه به ارباب رجوع .

شركت در جلسات كميسيون معاملات متوسط و عمده به تعداد بيش از 46 مورد.

ثبت اسناد مالي به تعداد  914 فقره سند در كليه دفاتر مالي و سيستم حسابداري .

بررسي و حسابرسي داخلي اسناد مالي به تعداد 1027 فقره سند.

همکاری با حسابرسان و بازرسان شهرداری در خصوص با حسابرسی اسناد سال 94 الی 96.

ثبت ماليات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با شهرداري در سيستم امور مالياتي كشور از سال 94 تا سال 96.

رسيدگي به شكايات افراد در رابطه با سند هاي دريافتي درسال هاي قبل ، و ارائه گزارش    به امور حقوقي.

-        پاسخ به استعلامات سازمان تامين اجتماعي و اداره امور مالياتي درخصوص ميزان كاركرد و شرح عمليات پيمانها به تعداد 214 فقره سند.

-        رسیدگی صورت وضعیت های مربوط به پیمانکاری های تامین نیرو، فضای سبز، خدمات شهری و کلیه پیمانکاران و انجام محاسبات آن ها.


 

 

 

 

 

 

 

هزینه های جاری- عمرانی

درآمدهای وصولی


 

 

ردیف

نام حساب

مانده بدهکار

 

 

 

2

هزينه هاي شهري

185/901/387/81 ریال

3

هزينه هاي عمراني

810/082/276/87 ریال

4

جمع

958/428/251/256 ریال

ردیف

نام حساب

مانده بستانکار

1

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

679/413/057/482 ریال

2

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

128/676/195 ریال

3

بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

436/287/777/7 ریال

4

درامد حاصله از وجوه و اموال شهرداري

580/241/452/6 ریال

5

اعانات و هدايا و دارائيها

054/372/766/18ریال

6

ساير منابع تأمين اعتبار

000/309/949 ریال

7

جمع كل درآمدها

877/299/198/516 ریال