دات نت نیوک

دبیرخانه کمیسیون ماده 100

رحیم فارسی

دبیر کمیسیون ماده 100

متولد: 1349

تحصیلات: کارشناس زبان انگلیسی


-        تشکیل پرونده جهت طرح در کمیسیون ماده 100.

-        دعوت از اعضای کمیسیون بدوی و انشاء جرایم  تخلف ساختمانی.

-        ابلاغ رای به مالکان ساختمان.

-        تحویل اعتراضات به آراء صادره و تشکیل پرونده جهت طرح در کمیسیون تجدید نظر.

-        دعوت از اعضای کمیسیون تجدید نظر و تنظیم صورتجلسه.

-        ابلاغ رای تجدید نظر به مالکان.

 

عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 100


-        تعداد جلسات برگزار شده : 7

-        تعداد آرای صادره: 198 فقره

-        مبلغ وصولی: 704/066/615/12