دات نت نیوک

معاونت خدمات شهری

احمدرضا عیدی

معاونت خدمات شهری


مسئول خدمات شهری:‌ مجید نوری


ناظرین نواحی؛

الف) ناحیه یک (ورودی شهر تا میدان فانوس):‌ مهدی قنواتی

ب) ناحیه دو (میدان فانوس تا میدان میدان معلم): احمد دورقی

ج) ناحیه سه (میدان معلم تا میدان سردار سلیمانی): بنی کعب

بخشی از وظایف معاونت خدمات شهری

-         مطالعه و بررسی زمینه های مختلف به منظور ارائه خدمات و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای تامین رفاه شهروندان.

    -      انجام بررسیهای اجتماعی ضروری برای تعیین اماکن مناسب جهت احداث میادین عمومی. - کنترل فعالیتهای و برنامه های اجرائی آتشنشانی و خدمات ایمنی جهت ارتقاء سطح آموزش و مهارت کادر مربوطه.

-  مراقبت در بهبود و انتظام مربوط به امور کشتارگاه.

-  نظارت در مراقبت بر امور مربوط به حمل و دفن بهداشتی زباله و نخاله و نظافت شهر و صدور دستورات لازم به مسئولین مربوطه.

-  رسیدگی و مراقبت در بهبود انتظام امور مربوط به اداره موتوری و تعمیرات.

-  نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود شهر و بررسی طرحهای توسعه فضای سبز شهر.

-  نظارت بر امور حمل و نقل ترافیک شهر و ارائه راه حل های اصلاحی.

-  نظارت بر امر زیبا سازی و تاسیسات شهر و حفظ و نگهداری آنها.

-  نظارت بر حسن انجام امور مربوطه به متوفیات شهر وگورستان و غسالخانه.

-  شرکت در کمیسیون های مربوطه به پیشگیری از بروز خطرات و حوادث سوانح غیر مترقبه.

 

 

شرح وظایف واحد خدمات شهری

برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد    و برقراری سيستم خاص جمع آوری و امحاء زباله ها و نخاله های ساختمانی و ساير ضايعات شهری.

اجرای مصوبات ستادهای رفع سد معبر و پیشگیری از خطر سيل و امثالهم.

تدوین ضوابط و واگذاری امور رفت و روب و سایر خدمات شهری به پيمانکاران و مشارکت در ستادهای متشکله در زمينه ارائه خدمات رفاهی به شهروندان و مسافرين و پيگيری اجرای وظایف شهرداری دراين خصوص .

نظارت دراجرای پروژه های بازسازی و استفاده بهینه از انهار و مسیل ها و جلوگيری از هرگونه تجاوز به حريم و ريختن زباله و اشغال و نخاله ساختمانی در آنها با همکاری واحدهای ذيربط.

مطالعه بررسی پیشنهادات و طرحها عمومی و اصله از شهروندان و سایر منابع و استفاده از آنها در تدوين برنامه های آتی.