دات نت نیوک

معاونت عمران و شهرسازی

 

محمد عزیزی

معاونت عمران و شهرسازی

سال تولد: 1360

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران

 

بخشی از وظایف معاونت عمران و شهرسازی


-        بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های فنی و عمرانی.

-        نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.

-        نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت.

-        مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

-        انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

-        برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.

-        کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه های مختلف به پیمانکاران.

-        برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.

-        نظارت بر اجرای طرح ها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

-        هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.

-        ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاری های پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و

-        نظارت و کنترل بر  عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.

-        نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.

-        برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.

-        نظارت بر اجرای طرح های خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.

-        برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.

-        نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.

-        مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.

-        اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحد های ذیربط.

-        برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.

-        صدور پروانه ساختمانی

-        صدور گواهی عدم خلاف

-        تمدید پروانه ساختمانی

-        صدور گواهی پایان ساخت

-        رسیدگی به امور تفکیک و افراز زمین