دات نت نیوک

اطلاعیه

پنجشنبه 07 فروردین 1399
تعداد بازدید: 1378
تعداد نظرات: 0

مسابقه کتاب خوانی آنلاین (ویژه بزرگسالان)

مسابقه کتاب خوانی آنلاین (ویژه بزرگسالان)

1. ........... باشیم، دانش و آگاهی و خود را افزایش دهیم  در مکالمات روزمره با دلیل و منطق سخن بگوییم.

الف) اهل مطالعه

ب) با فرهنگ

ج) بردبار

د) تصمیم گیرنده

 

2. اگر آدرس را خوب بلد نیستیم................................

الف) با پرسشگر همراه شویم

ب) با دلسوزی بیجا فرد را گمراه نکنیم

ج) آدرسی به او بدهیم

د) به دنبال آدرس بگردیم

 

3. از نشر و ترویج بدیها در جامعه بپرهیزیم، زیرا .......................

الف) گناه پخش کننده، بیشتر از انجام دهنده است.

ب) گناه پخش کننده، کمتر از انجام دهنده است.

ج) گناه پخش کننده، به اندازه انجام دهنده است.

د) گناه پخش کننده، سنخیتی با انجام دهنده ندارد.

 

4. در تاکسی، صندلی جلو را در اختیار افراد ................. بگداریم.

الف) افراد راحت طلب

ب) افراد زورگو

ج) افراد مسن

د) آقایان

 

5. در هنگام ورود به مهمانی یا مجلسی  به دنبال ..........................

الف) بهترین مکان باشیم.

ب) بهترین چیدمان باشیم.

ج) بهترین مکان و چیدمان نباشیم.

د) مکان دلنشین باشیم.

 

6. هرگز به افراد .......... اعتماد نکنیم و هیچگاه با این افراد......................

الف) زورگو- مسافرت نکنیم

ب) حیله‌گر- مسابقه ندهیم

ج) گستاخ- مهمانی نرویم

د) دروغگو- دوستی نکنیم

 

 

7. به ................ عادت کنیم و  ............................... را نه فقط برای خود بلکه برای دیگران هم بخواهیم.

     الف)قدرتمند بودن- برنده شدن

     ب) کارگروهی- برنده شده

     ج) قدرتمند بودن- خوشبختی

     د) کارگروهی- خوشبختی

 

8. محل زندگی، دارایی و شهرت افراد را مبنای ................... قرار ندهیم.

الف) قدرت

ب) توانایی

ج) شناخت شخصیت

د) آگاهی

 

9. از  .......... و .............. در حین صحبت و مکالمه تلفنی بپرهیزیم.

الف) مکالمه با فردی دیگر

ب) غذا خوردن و آدامس جویدن

ج) قطع کردن

د) خندیدن

 

10. ................... توجیهی برای بی فرهنگ بودن ما نیست.

الف) متانت

ب) مؤدب بودن

ج) بی فرهنگی

د) گستاخی

 #کتاب_خوانی
 #کتابخوانی

 #درخانه_میمانیم

تصاویر
  • مسابقه کتاب خوانی آنلاین (ویژه بزرگسالان)
فایلهای پیوست
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت