دات نت نیوک

اخبار

جمعه 20 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 36
تعداد نظرات: 0

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اداری مالی شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)چهارشنبه مورخ 98/2/18

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اداری مالی شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)چهارشنبه مورخ 98/2/18
🔰 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اداری مالی شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)چهارشنبه مورخ 98/2/18ساعت 11صبح:

جلسه با حضور مسؤل کمیسیون جناب آقای حاج فرج ا...کردزنگنه ورئیس شورا، برخی از اعضاء کمیسیون، معاون اداری مالی ومسؤل امور مالی شهرداری وامور اداری شورا روز چهارشنبه مورخ 98/2/18ساعت 11صبح درمحل سالن جلسات شورا تشکیل گردید، 
درابتدا مسؤل کمیسیون جناب آقای حاج فرج ا...کرد زنگنه ضمن عرض سلام و احترام خدمت حاضرین در جلسه توضیحاتی در خصوص دستور کار جلسه ارائه نمود ومتعاقب آن حاضرین درجلسه نیز نقطه نظرات خودرا مطرح نمودند وتصمیماتی به شرح ذیل اتخاذگردید

1_لایحه شهرداری درخصوص واگذاری پیمانکاری نیروی انسانی با رعایت آئین نامه اداری مالی شهرداریها به بخش خصوصی با توجه به نزدیکی به اتمام قرارداد فعلی ودرجهت جلوگیری از تبعات حقوقی بعدی ونظر به توضیحات معاون اداری مالی ومسؤل امور مالی شهرداری وتبادل نظر حاضرین درجلسه به تصویب کمیسیون رسید. 

2_لایحه شهرداری درخصوص واگذاری امورات خودروهای استیجاری به بخش خصوصی بارعایت آئین نامه اداری مالی شهرداریها با توجه به اتمام قرارداد فعلی وتبادل نظر حاضرین درجلسه به تصویب کمیسیون رسید. 

3_لایحه شهرداری درخصوص واگذاری امورات تلویزیون شهری به بخش خصوصی و با رعایت آئین نامه اداری مالی شهرداری ونظرات کارشناسی رسمی وپس از تبادل نظر حاضرین درجلسه به تصویب کمیسیون رسید.

4_لایحه شهرداری در خصوص متمم بودجه سال 97شهرداری با توجه به بررسی وتبادل نظر در چند جلسه کمیسیون برنامه و بودجه واداری مالی شورا وتوضیحات تکمیلی معاون اداری مالی ومسؤل امور مالی شهرداری به تفکیک وبند بند دفترچه متمم بودجه واظهار نظر حاضرین درجلسه به تصویب کمیسیون رسید.
 
5_در خصوص تراز مالی شهرداری مربوط به سال 97 توسط مسؤل امور مالی شهرداری به تفکیک توضیحات لازم ارائه گردید.

6_نامه شورای شهرستان بندر ماهشهر در خصوص پرداخت 2%بودجه داخلی شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)مصوب سال جاری(98)به آن شورای شهرستان که پس از تبادل‌نظر حاضرین در جلسه به تصویب کمیسیون رسید.
 
7_لایحه شهرداری در خصوص واگذاری زمین به طلبکاران از شهرداری بالای 500میلیون تومان با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری وواحدهای مرتبط که پس از تبادل نظر مقرر گردید درابتدا تعداد طلبکار بالای 500میلیون مشخص وسپس تعداد زمین مورد نظر هم مشخص وبعد بصورت لایحه ای جداگانه وموردی (هر طلبکار یک لایحه وبا نام) بهمراه نظریات کارشناسان رسمی دادگستری و واحدهای مرتبط جهت بررسی به شورا ارسال شود،
🔹در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

🔰روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندرامام خمینی (ره)
تصاویر
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اداری مالی شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)چهارشنبه مورخ 98/2/18
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت