دات نت نیوک

امور اداری

 

بشیر یابری محمد

مسئول امور اداری سرمایه گذاری

متولد: 1350

تحصیلات: کارشناس حسابداری

شرح وظایف اداری -  مالی

 

-       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

-       بررسي نيروي انساني با توجه به چارت تشكيلاتي و نيروهاي بازنشسته و مستعفی و.... در جهت جذب و بكار گيري نيروهاي جديد از طريق مديريت امور اداري.

-       نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفيع، ارتقاء و انتصاب كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي.

-       نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي اجرايي و قوانين  مقررات اداري، مالي و درآمدي.

-       شركت در جلسات تحول اداري به منظور اجراي خط مشي اعلامي از سوي معاونت .

-       تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات رؤسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های آن ها.

-       نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب.

-       نظارت بر کلیه ی هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها  و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها بر اساس قوانین جاری

-       نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه های قانون استخدام کشوری، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن.

 

عملکرد اداری مالی

-       معرفي كاركنان واجد شرايط براي طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگي با مسئول مافوق.

-       نظارت بر امور كارگزيني، دبيرخانه، موتوري، بايگاني، و ساير واحد هاي زير مجموعه.

-       پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام لازم در مورد تامين آن با هماهنگي واحد ذيربط

-       پيشنهاد نيروهاي واجد شرايط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.

-       پيگيري و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع و ديگر همكاران  با رعايت قوانين و مقررات اداري.

-       همكاري در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم.

-       به روز نگه داشتن سيستم پرسنلي و ثبت اطلاعات مربوطه در سيستم فوق.

-       نظارت بر مكاتبات اداري بر اساس آيين نامه مكاتبات شهرداري.

-       پيگيري مسايل رفاهي كاركنان.

-       تشکیل کمیته انضباطی و تصمیم گیري در خصوص پرسنل خاطی .

-       تنظیم لوایح مورد نیاز براساس بودجه و آیین نامه شهرداری حضور و اقدام در جلسات کمیسیون لوایح به شوراي محترم اسلامی.

-       نظارت و ارايه گزارش از مرخصي ، اضافه كار، ماموريت و حضور و غياب كاركنان.

-       بازدید از واحدها و پرسنل سطح شهر و نظارت بر حسن عملکرد و همچنین حضور آنها.

-       ارسال اخطاریه های متعدد به پیمانکار تامین نیرو جهت تهیه طرح طبقه بندی مشاغل و لیست بیمه کارکنان.

-       پیگیری و اجرای طرح معاینات ادواری تمام نیروی های شهرداری.

-       پیگیری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تامین نیروی انسانی.

-       راه اندازی و تکمیل سامانه اتوماسیون اداری تمام واحدهای داخل و خارج از شهرداری.