دات نت نیوک

رسیدگی به شکایات

احسان فتاحی

مسئول واحد رسیدگی به شکایات- زیباسازی

سال تولد: 1370

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر

 

شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات

 

-        بررسی شکایات واصله مردمی طبق ضوابط و مقررات.

-        ارجاع شکایات به واحد های مرتبط و پیگیری تا حصول نتیجه.

-        بررسی و رسیدگی به شکایات تلفنی شهروندان.

 

 

عملکرد واحد رسیدگی به شکایات

 

 

محور اصلی

زیر محور

تعداد

 

شکایات واصله از طریق

مکتوب مردمی

24 مورد

سامد استانداری خوزستان

3 مورد

اداره کل بازرسی

3مورد

متفرقه

7مورد

جمع کل

36

شکایات رسیدگی شده

مکتوب واصله مردمی

24مورد

سامد ریاست جمهوری

2مورد

اداره کل بازرسی

3مورد

متفرقه

7مورد

جمع کل

36

رسیدگی به تخلفات

منجر به تعهد

0

در حال رسیدگی

0

معرفی به هیأت تخلفات اداری

0

معرفی به کمیته انظباطی

0

جمع کل

0

راهنمایی و مشاوره

83 مورد

بازدید و بازرسی

سرکشی مستمر

40 مورد

بازرسی های ویژه

2 مورد

جمع کل

126