دات نت نیوک

رسیدگی به شکایات

احسان فتاحی

مسئول واحد رسیدگی به شکایات

سال تولد: 1370

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر

 

شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات

 

-        بررسی شکایات واصله مردمی طبق ضوابط و مقررات.

-        ارجاع شکایات به واحد های مرتبط و پیگیری تا حصول نتیجه.

-        بررسی و رسیدگی به شکایات تلفنی شهروندان.