دات نت نیوک

شهرسازی

 

        سید سعید موسوی

         مسئول واحد شهرسازی

       سال تولد:1350

     تحصیلات: دیپلم

شرح وظایف واحد شهرسازی

-        نظارت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار و گواهی عدم خلاف و استعلام های دفتر خانه و بانک و ... برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت و کنترل کار مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری.

-        تعیین میزان و نحوه تخلفات مهندسین ناظر و ارسال آن به مسئول امور شهرسازی و معماری.

-        تعیین میزان و نحوه تخلفات از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک و ارجاع به مراجع ذیصلاح.

-        برنامه ریزی شهری.

-        پاسخ استعلام بانک/ دفتر خانه و ثبت اسناد.

-        تفکیک قطعات تجاری و مسکونی.

-        صدور مجوز دیوار کشی زمین های بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری.

-        نظارت بر طرح های تفضیلی و شناسایی مغایرت های موجود با هماهنگی مسئول طرح تفضیلی.